Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

XVI Ликовна колонија „Прохор Пчињски 89“

XVI Ликовна колонија „Прохор Пчињски 89“
Групна изложба

Текст: Владимир Величковски

Културен центар, Врање (6 – 20 септември 1989);
Уметничка галерија, Куманово (10 – 25 октомври 1989)

(more…)

XIV Ликовна колонија „Прохор Пчињски 87“

XIV Ликовна колонија „Прохор Пчињски 87“
Групна изложба

Текст: Гоце Јакимовски

Летна галерија во Прибојчиќевата куќа, Врање (4 – 19.09.1987)
Уметничка галерија, Куманово (9 – 25.10.1987)

(more…)

XI Сликарска колонија „Прохор Пчињски ’84“

XI Сликарска колонија „Прохор Пчињски ’84“
Групна изложба
>>> Гавровски Ангеле, Јакимовски Зоран, Струмениковски Илија, Филиповиќ Јовица…

Народна библиотека „Б.Станковић“, Врање (6 – 20 септембар 1984);
Уметничка галерија, Куманово (10 – 25 октобар 1984)
(more…)