Select Page

I Графичка колонија Гевгелија ’80

I Графичка колонија Гевгелија ’80
Групна изложба
(одржана од 11 до 20 август 1980)

Учесници: Божин Барутовски, Трајче Блажевски, Димитар Малиданов, Глигор Саздовски, Виолета Чауле, Чулаковски Ѓорѓи – Џото

Центар за култура и информации, Скопје
20 – 31 јануари 1981

(more…)