Select Page

Елементи: документ 1992-2012

Елементи: документ 1992-2012
Монoграфска публикација / е-книга

Автор и уредник: Билјана Исијанин

Издавач: Елементи, Битола
Година: 2012

(more…)

Реномирана македонска уметничка изложува во Јапонија: „Детски комитет“ на Искра Димитрова во Јокохама

Реномирана македонска уметничка изложува во Јапонија: „Детски комитет“ на Искра Димитрова во Јокохама
Напис
Автор: не е наведен; изјава: Искра Димитрова

Објавен во Вест, Скопје
23.02.2004

(more…)