Select Page

Во „Casa di Dante”- Firence

Во „Casa di Dante”- Firence
Осврт /есеј (Кон самостојната изложба „Мали работи од секојдневието” на Марјана Костојчиноска)

Автор: Иванка Апостолова

Студентски збор бр.1289

01.12.1999

(more…)

Трајче Блажевски / Trajce Blazevski

Трајче Блажевски / Trajce Blazevski
Самостојна изложба / Solo exhibition / Mostra personale

Текст: Владимир Величковски / Testo / Text: Vladimir Velickovski

Галерија „Арт поинт”, Фиренца / Galleria Art Point – Bottega di Cimabue, Firenze / Gallery Art Point – Bottega di Cimabue, Florence

30.05 – 10.06.1998

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973
(more…)