Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Wingways

Wingways
Solo exhibition

Gorazd Poposki
Tekst: Gorazd Poposki

 

University of Arkansas at Little Rock
May 1-29 1995

(more…)

Icons, Totems and Dreams

Icons, Totems and Dreams
Solo exhibition

Gorazd Poposki
Tekst: Gorazd Poposki

 

University of Arkansas and Fayettville
February 26 – March 16, 1995

(more…)