Select Page

Поема

Поема
Напис

Автор: О. Сп.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.03.1970

(more…)