Select Page

Echo and Narcissus

Echo and Narcissus
Solo exhibition
Iskra Dimitrova
Curated by Hiroshi Hiramatsu

Youkobo Art Space, Tokyo
01.15. – 03.02.2003
(more…)

Времето си оди толку брзо

Времето си оди толку брзо
Интервју со Искра Димитрова

Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
14.03.2001

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Во уметноста нема лажење

Во уметноста нема лажење

Интервју со Искра Димитрова

Разговарал: Зоран Бојаровски

Објавено во Форум, Скопје

16.06.2000

 

(more…)