Select Page

Скулптурата на екстериерот

Скулптурата на екстериерот
Осврт кон скулптурите во јавен простор на Петар Хаџи Бошков

Автор: Конча Пиркоска

Објавен во Млад борец, Скопје
11.05.1983

(more…)