Select Page

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

Празна галерија

Празна галерија
Самостојна изложба

Методи Исков

Ликовна галерија, ЦК „Марко Цепенков“, Прилеп
23.11.2018

(more…)

Никола Смилков / Nikola Smilkov

Никола Смилков / Nikola Smilkov

Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Трајче Стојанов / Text: Trajce Stojanov

 

НУЦК „Марко Цепенков“, Прилеп / NICC “Marko Cepenkov”, Prilep

10.10.2017

(more…)

Годишна изложба ДЛУБ 2017

Годишна изложба ДЛУБ 2017
Групна изложба

 

Културен центар „Магаза“, Битола (мај 2017)
НУ ЦК „Марко Цепенков“, Прилеп (јуни 2017)

(more…)

Уметност без граници (Македонска средба) / Art without Borders (Macedonian Encounter)

Уметност без граници (Македонска средба) / Art without Borders (Macedonian Encounter)
Групна изложба / Group exhibition

Куратори / Curators: Дарко Талески, Маринела Стреит Бианчи / Darko Taleski, Marilena Streit-Bianchi

НУ Дом на културата „Марко Цепенков”, Прилеп / NI Culture Center Marko Cepenkov, Prilep
6 – 16.04.2017

(more…)

Состојби / States of Things

Состојби / States of Things
Самостојна изложба / Solo exhibition

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva
Предговор: Маја Чанкуловска-Михајловска

Национална галерија на Македонија, „Мала станица“ – Скопје (13-24.10.2016);
Национална установа Културен центар „Марко Цепенков“ – Прилеп (16-30.12.2016)

(more…)