Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Димитар Манев / Dimitar Manev

Димитар Манев / Dimitar Manev
Самостојна изложба / Самостоятелна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија – Даут пашин амам, Скопје (јуни 1993) / Художествена галерија – Даут пашин амам, Скопие (юни 1993) / Art Gallery Skopje – Daut pasha hamam, Skopje (June 1993)

(more…)

Съвремена македонска графика

Съвремена македонска графика
Групова изложба

Художници: Драган Биков, Зоран Яакимовски, Димитар Малиданов, Димче Николов, Душан Перчинков, Петар Хаджи Бошков, Виолета Чауле, Глигор Чемерски, Горги Чулаковски, Симон Шемов

ДХГ “Златю Бояджиев”, Пловдив
25.06.1992

(more…)

На сите страни на светот

На сите страни на светот
Напис

Автор: Софија Ѓуровска; изјава: Петар Хаџи Бошков

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.12.1991

(more…)