Select Page

Сандра Котевска

Сандра Котевска

Самостојна изложба (дел од Кривопаланечко културно лето 2018)

 

 

ЛУ Градски музеј, Крива Паланка

11 август 2018

(more…)

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)

Крунислав Стојановски
Текст: Соња Абаџиева, Тонко Мароевиќ
Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

Дом на култура „Иван Мазов Климе“ – Кавадарци (од 24 март 2016), Градски музеј – Крива Паланка (од 30 март 2016), Уметничка галерија – Куманово (од 1 април 2016), ЦК „Марко Цепенков“ – Прилеп (од 14 април 2016), Уметничка галерија – Велес (од 20 април 2016)
(more…)

Димитар Стојчевски

Димитар Стојчевски 
Ретроспективна изложба
Текст: Владимир Величковски (извадок од предговорот од 2001, Музеј на град Скопје)
ЛУ Градски музеј, Крива Паланка
5 јануари 2016

(more…)

1+1

1+1
Solo exhibition
Mariya Andriichuk

Organization: PCC “Kozjak”, Kumanovo; PCC “Vidi”, Kriva Palanka
City Museum, Kriva Palanka
08 – 22.11.2013

(more…)

18 Maj – Meѓународен ден на музеите

18 Maj – Meѓународен ден на музеите
Симпозиум / Средба на музејските работници

 

ИКОМ – Македонски национален комитет

 

Осоговски манастир, Крива Паланка
16 – 17.05.2003

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Летна школа за архитектура 2000 – Архитектура на масовни движења / Summer School of Architecture 2000 – Architecture of Massmovements

Летна школа за архитектура 2000 – Архитектура на масовни движења / Summer School of Architecture 2000 – Architecture of Massmovements

Работилница / Workshop

 

Хотел „Метропол“ Охрид, Манастир „Св.Јоаким Осоговски“ Крива Паланка / Hotel „Metropol“ Ohrid, Monastery „St. Joakim Osogovski“, Kriva Palanka

04-09.07.2000

(more…)

VIII Интернационална ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“ / VIII International Art colony “St. Joakim Osogovski”

VIII Интернационална ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“ / VIII International Art colony “St. Joakim Osogovski”
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapashovska

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
24.01 – 12.02.1995
(more…)