Select Page

Трансформации: Светиот баланс / Transformimet: Balanci i shenjtë

Трансформации: Светиот баланс / Transformimet: Balanci i shenjtë
самостојна изложба / ekspozitë personale
Алма Идризи / Alma idrizi

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ – Кичево / Qendrën e kulturës “Koço Racin” – Kërçovë
Отворање: 26 јуни 2015. / Hapja: 26 qershor 2015

Вистинската уметност на дланка

Вистинската уметност на дланка
Напис

Автор: Весна Ивановска; изјави: Марија Ѓоргова, Никола Глигоров, Елиза Шулевска

Објавен во Дневник, Скопје

Април 2009

(more…)

XIII Меѓународна ликовна кичевска колонија / XIII International Art Colony – Kicevo

XIII Меѓународна ликовна кичевска колонија / XIII International Art Colony – Kicevo
– Ликовна колонија / Art Colony (с. Кнежино / s. Knezino, 07-21.07.2006)
– Куќа на уметноста, с. Кнежино (изложба, 11-22.09.2006) / s. Knezino (exhibition,11-22.09.2006)
– Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје (изложба, септември – октомври 2006) / National gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje (exhibition, September – October 2006)

(more…)

XI Меѓународна ликовна кичевска колонија / XI International Art Colony – Kicevo

XI Меѓународна ликовна кичевска колонија / XI International Art Colony – Kicevo
– Ликовна колонија / Art Colony (с. Кнежино / s. Knezino, 05-20.07.2004)
– Куќа на уметноста, с. Кнежино (изложба, 11-25.09.2004) / The House of Art, s. Knezino (exhibition,11-25.09.2004)
– Културно-информативен центар, Скопје (изложба, септември – октомври 2004) / Cultural Information Center, Skopje (exhibition, September – October 2004)

(more…)

Јас и моите пријатели

Јас и моите пријатели
Групна изложба

Текст: Христова Лиљана

 

Младински културен центар, Кавадарци (20 – 29.3.2002); Дом на културата, Неготино (29.3 – 10.4.2002); Дом на културата, Кичево (10 – 20.4.2002)

(more…)

Уметноста може / Art Can

Уметноста може / Art Can
Ликовен караван / Art caravan
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic
Скопје, Куманово, Неготино, Штип, Гевгелија, Струмица, Битола, Кичево, Гостивар, Тетово / Skopje, Kumanovo, Negotino, Shtip, Gevgelija, Strumica, Bitola, Kichevo, Gostivar, Tetovo
01 – 23.02.2002
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)