Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Gruppe Zero aus Skopje

Gruppe Zero aus Skopje

Gruppenausstellung

Texte: Thomas Strauss, Suzana Milevska

OsteuropaischesKulturzentrum, Köln

05.05 – 17.06.1990

 

(more…)