Select Page

Самостојна изложба

Самостојна изложба
(Изложба на цртежи од НОБ)

Тоде Ивановски

Sиден весник на II македонска ударна бригада, Зборско, Кожуф планина
Март 1944

Дигиталниот материјал засега е недостапен