Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Лузна во бојата

Лузна во бојата
Документарен филм за Петар Мазев
Сценарио и текст: Глигор Чемерски
Режија: Коле Малинов

Продукција: МТВ
1992
(more…)

Камен, трска, платно

Камен, трска, платно
Групна изложба

Текст: Тодорка Андова

Организатор: ДЛУС

Фоаје – Дом на културата „Благој Јанков – Мучето“, Струмица
22 март 1991

 

(more…)

Состојбата и проблемите во функционирањето на меморијалните музеи во СР Македонија

Состојбата и проблемите во функционирањето на меморијалните музеи во СР Македонија
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988
Автор: Галена Куцуловска

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

(more…)

Остварување на матичните функции во областа на заштитата на дела од современата ликовна уметност

Остварување на матичните функции во областа на заштитата на дела од современата ликовна уметност
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988
Автор: Златко Теодосиевски

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

(more…)

Заштита, обезбедување услови за чување на музејскиот материјал и негово користење

Заштита, обезбедување услови за чување на музејскиот материјал и негово користење
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988
Автор: Ѓорѓе Миљковиќ

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

(more…)

Актуелни состојби и проблеми во музејската дејност

Актуелни состојби и проблеми во музејската дејност
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988

Автор: Зоран Тодоровски

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)