Select Page

Вистинската уметност на дланка

Вистинската уметност на дланка
Напис

Автор: Весна Ивановска; изјави: Марија Ѓоргова, Никола Глигоров, Елиза Шулевска

Објавен во Дневник, Скопје

Април 2009

(more…)

Големото стакло бр. 19–20 / The Large Glass N° 19-20

Големото стакло бр. 19–20 / The Large Glass N° 19-20
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2005 – 2006

(more…)

Трилогија – Провинција (Кино Напредок 3: Есен 2004) /  Trilogy – Province (Napredok Cinema 3: Autumn 2004)

Трилогија – Провинција (Кино Напредок 3: Есен 2004) /  Trilogy – Province (Napredok Cinema 3: Autumn 2004)
Самостојна изложба / Solo exhibition

Проект на Станко Павлески и Томе Аџиевски /  A project by Stanko Pavleski and Tome Adzievski

Центар за култура, Дебар / Culture Centre, Debar

Есен 2004 / Autumn 2004

(more…)

Заедно / Together / Së bashku

Заедно / Together / Së bashku
Групна изложба / Group exhibition / Ekspozitë grupore

Општествен дом „Скопје“, Дебар / Social House “Skopje”, Debar / Shtëpia Sociale “Shkup”, Dibër
2003

(more…)

Теофил Шулајковски – Тофе

Теофил Шулајковски – Тофе
Самостојна изложба
Предговор: Владимир Величковски; цитати од: Димче Коцо, Славко Јаневски, Вангел Коџоман, Коста Балабанов, Томе Момировски, Митко Чорнаков, Паскал Гилевски, Живко Василевски, Јован Котевски, Соња Абаџиева Димитрова, Љубица Дамјановска, Викторија Васева Димеска, Синиша Пауновиќ, Павле Васиќ

Изложбен салон на Општествениот дом „Скопје“ – Дебар
8 – 20 септември 1982

(more…)