Select Page

На сликата и просторот

На сликата и просторот
Осврт (кон ретроспективната изложба на Томо Владимирски, Даут-пашин амам, Скопје, 16.11-30.12.2004)
Автор: Ивана Јарчевска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
24.11.2004
(more…)