Select Page

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

ОСТЕН Биенале на наградени автори 2017 / OSTEN Bienale Of The Awarded Authors 2017

ОСТЕН Биенале на наградени автори 2017 / OSTEN Bienale Of The Awarded Authors 2017
Групна изложба и доделување на награди на уметниците / Group exhibition and awarding of the prizes to the artists

Хотел Аполонија, Гевгелија / Apollonia Hotel, Gevgelija
Отворање / Opening: 07.09.2017

(more…)

Изложба на четири струмички сликари

Изложба на четири струмички сликари
групна изложба
Љупка Галазка-Василев, Марјан Ѕин, Ване Костуранов, Никола Пијанманов

Организација: Здружение за култура „Транзен“ – Струмица и
НУ Музеј – Гевгелија

Ликовна галерија „АМАМ“ – Гевгелија
Отворање: 5 јуни 2017, 20:00 ч.

 

 

Низ огледалото / Through the Looking-glass

Низ огледалото / Through the Looking-glass
Самостојна изложба / Solo exhibition

Санјонг Ли / Sunyoung Lee

Куратор: Маја Кировска / Curator: Maja Kirovska

Уметничка галерија „АМАМ“, НУ Музеј – Гевгелија / Art Gallery AMAM, NI Museum – Gevgelija

3-13 декември 2016 / December 3-13, 2016

(more…)

Во кореографија со

Во кореографија со
Монографија (второ издание, печатено во Македонија на македонски јазик)

Ирена Пејовиќ

Издавач: ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“, Гевгелија

2016

(more…)