Select Page

Просторна екстензија на уметноста / Spatial extension of the Art

Просторна екстензија на уметноста / Spatial extension of the Art
Групна изложба (25 години Ликовна колонија Галичник; Сесии: 2012, 2013, 2014) / Group exhibition (25 years Art Colony Galicnik; Sessions: 2012, 2013, 2014)
Текст: Горанчо Ѓорѓиевски, Ана Франговска / Text: Gorancho Gjorgjievski, Ana Frangovska

НУ Национална галерија на Македонија,Мултимедијален центар Мала станица, Скопјe / NI National Gallery of Macedonia, Multimedia center Mala stanica, Skopje

Јуни 2015 / June 2015

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Просторот како духовен мотив

Просторот како духовен мотив
Осврт (кон изложбата на дела од ликовната колонија „Галичник 92 – 93“, Уметничка галерија, Скопје, 1994)
Автор: Злате Лозановски

Објавен во Вечер, Скопје
09.03.1994

(more…)