Select Page

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години

Циклуси / Cycles: 20 сликарски години
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)

Крунислав Стојановски
Текст: Соња Абаџиева, Тонко Мароевиќ
Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

Дом на култура „Иван Мазов Климе“ – Кавадарци (од 24 март 2016), Градски музеј – Крива Паланка (од 30 март 2016), Уметничка галерија – Куманово (од 1 април 2016), ЦК „Марко Цепенков“ – Прилеп (од 14 април 2016), Уметничка галерија – Велес (од 20 април 2016)
(more…)

Манаки фотографи одблиску

Манаки фотографи одблиску
Изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Текст: Роберт Јанкулоски

Уметничка галерија, Куманово (4 јуни 2014) / Уметничка галерија, Велес (14 август 2014) / ДК „Иван Мазов Климе“, Кавадарци (21 мај 2014) / Галерија „Безистен“, Штип / Музеј на град Берово (25 јуни 2014)
(more…)

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ана Франговска, Антони Мазневски / Text: Ana Frangovska, Antoni Maznevski

Народен музеј Велес – Градски салон / Museum Gallery Veles – City Salon
Јули 2013 / July 2013

(more…)

Александар Станкоски / Aleksandar Stankoski

Александар Станкоски / Aleksandar Stankoski
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“,
поставена во повеќе градови во Македонија)

Текст: Конча Пиркоска („Полифонија на писмото” – кон ретроспективната изложба во МСУ, Скопје, март 2013)

Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

НУ Центар за култура, Битола (мај 2013); Уметничка галерија, Куманово (септември 2013); Ликовен салон, Велес (октомври 2013)

(more…)