Select Page

Синергијата на убавото / Synergy of Beauty

Синергијата на убавото / Synergy of Beauty
Изложба на дела од Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“ / Group exhibition with works from the International Art Colony “Vevcani Sightings”
Текст: Мишо Китаноски / Texte: Misho Kitanoski

НЛБ Галерија, Скопје / NLB Gallery, Skopje
15.12.2016
(more…)

Безграничниот свет на уметноста / Le monde illimité de l’art

Безграничниот свет на уметноста / Le monde illimité de l’art
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“ 2015: „Вевчани во светот – светот во Вевчани“ / Résidence internationale artistique “Des Vues sur Vevcani” 2015: Vevcani dans le monde – Le monde à Vevcani

Вевчани / Vevcani

25.06 – 10.07.2015

(more…)

Портрети на вечноста: за Вевчани од искона до денес / Portraits de l’éternité: pour Vevcani, de l’origine jusqu’à aujourd’hu

Портрети на вечноста: за Вевчани од искона до денес / Portraits de l’éternité: pour Vevcani, de l’origine jusqu’à aujourd’hu

Ликовна колонија „Вевчански видувања” / Résidence ar s que „Des vues sur Vevcani”

Вевчани / Vevchani
2014

(more…)

Светот на уметноста / The World Of Art

Светот на уметноста / The World Of Art
Меѓународна ликовна колонија „Вевчански видувања“ / International Art Colony “Vevcani GatherIngs”

Текстови: Живко Кондев, Ѓорѓи Угриновски, Мишо Китановски / Texts: Zivko Kondev, Gjorgji Ugrinovski, Miso Kitanovski

Вевчани / Vevcani
2013

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)