Select Page

Графичко триенале 2016 / Graphic Triennial 2016

Графичко триенале 2016 / Graphic Triennial 2016
Групна изложба на дела од Графичката работилница „Софија“ – Богданци 2014, 2015 и 2016 / Group exhibition, Printmaking Workshop ‘Sofija’ -Bogdanci, 2014, 2015 and 2016

 

Музеј на Град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
2016
(more…)

Графичко триенале – графичка работилница „Софија – Богданци” / Graphic Triennial – Graphic workshop “Sofija – Bogdanci”

Графичко триенале – графичка работилница „Софија – Богданци” / Graphic Triennial – Graphic workshop “Sofija – Bogdanci”

Работилница (Богданци, 23.08 – 3.09.2013) / Workshop (Bogdanci, 23.08 – 3.09.2013)

Групна изложба (Музеј на град Скопје, ноември 2013 / Group exhibition (Museum of the city of Skopje, November 2013)

(more…)

Кал’чев / Kal’chev

Кал’чев / Kal’chev
Монографија / Monograph

Автор: Владимир Величковски / Author: Vladimir Velichkovski

 

Издава и печати: ДГУП „Софија”, Богданци / Published and printed by: Sofija Press, Bogdanci

2000

(more…)