Select Page

Друштво на ликовните уметници од Струмица / Society of Artists from Strumica

Друштво на ликовните уметници од Струмица / Society of Artists from Strumica
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Глигор Беќаров / Text: Gligor Bekjarov
Галерија „Македонија – Арт”, Благоевград / Gallery Macedonia – Art, Blagoevgrad
Ноември 2001 / November 2001
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)