Select Page

Изложба г. Томе Владимировића

Изложба г. Томе Владимировића
Осврт (самосталнa изложбa Томе Владимировића у Клубу пријатеља Француске, Скопље, октобар 1937)
Аутор: С(лијепчевић) П(еро)
Јужни преглед бр.10, стр. 387-388, Скопље
Октобар 1937

(more…)

Изложба слика Николе Мартиноског

Изложба слика Николе Мартиноског
Осврт (изложба Николе Мартиноског, Окружни уред за осигурање радника, Скопље, децембар 1936)
Аутор: Ф. Месеснел

Јужни преглед бр.12 (стр. 422-423), Скопје
1936

(more…)

Ликовни уметници Вардарске бановине

Ликовни уметници Вардарске бановине
Напис
Автор: непознат

Јужни преглед, Скопје; бр. 1, стр. 63
1930

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

Изложба слика у Скопљу

Изложба слика у Скопљу
Напис
Автор: непознат

Јужни преглед, бр. 1, Скопје; стр. 47, 48
1927

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable