Select Page

Каде црква, таму и џамија

Каде црква, таму и џамија
Напис
Автор: Анита Димитријевска; изјави: Рамадан Рамадани, Јасмин Реџепи, Зоран Заев, Ирена Цветковиќ, Ивана Драгшиќ
Објавен во Шпиц, Скопје
13.04.2009

(more…)