Select Page

Во уметноста нема лажење

Во уметноста нема лажење

Интервју со Искра Димитрова

Разговарал: Зоран Бојаровски

Објавено во Форум, Скопје

16.06.2000

 

(more…)

Digitale Autonomie

Digitale Autonomie
Есеј

Автор: Александар Станкоски

Објавен во Форум, Скопје

05.11.1999

 

(more…)

Женски нарцизми

Женски нарцизми
Осврт (кон изложбата „Нарцизми“, МСУ Скопје, јуни – август 1999)

Автор: Небојша Вилиќ

Објавен во Форум, Скопје
02.07.1999

(more…)