Select Page

Демократизација на уметничкиот чин

Демократизација на уметничкиот чин
Напис

Автор: Александар Темков; изјави: Небојша Вилиќ, Мелентие Пандиловски, Бранислав Ѓорчевски

Објавен во Форум, Скопје

27.09.2002

(more…)

Музеј на современата уметност

Музеј на современата уметност
Напис и интервју со Борис Петковски

Автор: Никос Чаусидис

Изјави: Емил Алексиев

Објавено во Форум, Скопје

26.04.2002

(more…)

Стапици на уметноста

Стапици на уметноста

Интервју со Елизабета Аврамовска

Разговарал: Влатко Галевски

Објавено во Форум, Скопје

26.04.2002

 

(more…)