Select Page

Астралниот Дали

Астралниот Дали
Entrevista virtual con Salvador Dali (виртуелно интервју со Салвадор Дали)
por Valdo Galea (автор: Валдо Галеа)

 

 

 

Форум, Скопје
16.10.2009

(more…)

Книга за едно време

Книга за едно време
Напис (во врска книгата „Нови појави во македонската уметност“ од Владимир Величковски)
Автор: Зоран П. Читкушев
Објавен во Форум, Скопје
29.07.2006

(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Житар

Житар

Есеј

Автор: Александар Станкоски

Објавен во Форум, Скопје

Август 2004

(more…)