Select Page

Слобода за уметничкото изразување

Слобода за уметничкото изразување
Интервју со Сашо Саздовски и Пандора Апостолоска-Саздовска

Автор: Благородна Абрашева-Ноциќ

Теа модерна, стр. 22-23

21 октомври 2015

(more…)

Цел живот една слика

Цел живот една слика
Интервју со Коле Манев

Разговарала: Румена Равановска – Тулбевска
Фотографија: Игор Тодоровски

Теа модерна, стр. 18 – 21

14.11.2012

(more…)

Сликарка со тивка моќ

Сликарка со тивка моќ (Сеќавање: Илинка Глигорова Суза)
Напис

Автор: Гордана Колевска
Изјави од: Глигор Чемерски и Лира Грабул

 

Теа модерна, стр. 24 – 25

04.07.2012

(more…)

Градот ќе негува посебен пиетет кон скулптурата

Градот ќе негува посебен пиетет кон скулптурата
Напис
Автор: Ивана Тасев ; изјави: Елизабета Канческа Милевска, Елена Дуковска, Дарко Дуковски, Искра Димитрова, Ристо Станковски, Димитар Филиповски, Златан Трајков, Наташа Божарова
Објавен во Теа модерна, Скопје
02.07.2008
(more…)