Select Page

Алтер #78

Алтер #78
ТВ емисија за култура
Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Декември 2010
(more…)

Алтер #74

Алтер #74
ТВ емисија за култура
Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Декември 2010

(more…)

Алтер #73

Алтер #73
ТВ емисија за култура

Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Декември 2010

(more…)

Алтер #68

Алтер #68
ТВ емисија за култура (епизода посветена на Глигор Чемерски)
Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Ноември 2010

(more…)

Алтер #65

Алтер #65
ТВ емисија за култура
Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Октомври 2010
(more…)

Алтер #61

Алтер #61
ТВ емисија за култура

Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Август 2010

(more…)

Алтер #55

Алтер #55
ТВ емисија за култура

Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Јуни 2010

(more…)

Алтер #52

Алтер #52
ТВ емисија за култура
Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Мај 2010

(more…)