Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Смешен свет

Смешен свет
Интервју со Димитар Чудо

Автор: Г. Томовски

Објавено во Пулс, Скопје
24.10.2003

(more…)

Современа презентација

Современа презентација

Напис и интервју по повод самостојната изложба на Ладислав Цветковски и Татјана Поцевска „Шмартински дом” во Крањ

 

Пулс

07.06.2002

(more…)

Искра Димитрова

Искра Димитрова
Напис (изјава од Искра Димитрова по повод изложбата „1111 Портрет“)

 

Пулс, Скопје
09.07.1998

(more…)