Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Јубиларна изложба Николе Мартиноског

Јубиларна изложба Николе Мартиноског
Напис
Автор: М.Ш.

Наша реч, Скопје; бр. 1, стр. 4
1938

Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable