Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Појави од старото вредности од новото

Појави од старото вредности од новото
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Дом на културата, Прилеп, септември 1985)
Автор: Елена Чагороска

Објавен во Народен глас, Прилеп
22.11.1985

(more…)

Еднострани манифестации

Еднострани манифестации
Напис

Автор: Иван Пипиџан; изјави: Ѓорѓи Ачески, Благоја Богески, Орде Манески

Објавен во Народен глас, Прилеп
03.11.1966

(more…)