Select Page

Русе Арсов: Говориме за „културни политики“ низ призма на програмски буџети, додека работиме во услови под сите стандарди

Русе Арсов: Говориме за „културни политики“ низ призма на програмски буџети, додека работиме во услови под сите стандарди
Интервју
Автор: Тони Димков

Објавено на mkd.mk
25.02.2019

(more…)