Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

„Цитати” – лична експресија на Цветковски

„Цитати” – лична експресија на Цветковски

Напис и интервју по повод самостојната изложба на Ладислав Цветковски во Музејот на град Скопје

Приредила: Ивана Димов

Македонија денес

18.05.2004

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)