Select Page

Елпида Хаџи-Василева во нова потрага по убавината со позлатени коски и овариуми од овци

Елпида Хаџи-Василева во нова потрага по убавината со позлатени коски и овариуми од овци
Интервју по повод двете претстојни изложби на Хаџи-Василева во Лондон
Автор: Весна И. Илиевска
Објавено на dnevnik.mk
12.01.2017
(more…)