Select Page

Граѓански бр. 37

Граѓански бр. 37
Магазин од поинаков формат

Редакција: Ида Протуѓер Васко Попетревски, Митко Билјаноски, Теофил Блажевски, Андријана Атанасовска, Тони Димков

Скопје, 12 јануари 2013

 

(more…)

Граѓански бр. 34

Граѓански бр. 34

Магазин од поинаков формат

Редакција: Ида Протуѓер Васко Попетревски, Митко Билјаноски, Теофил Блажевски, Андријана Атанасовска, Тони Димков, Калина Буневска Исаковска

Скопје, 22 декември 2012

(more…)

Граѓански бр. 32

Граѓански бр. 32

Магазин од поинаков формат

Редакција: Ида Протуѓер Васко Попетревски, Митко Билјаноски, Теофил Блажевски, Андријана Атанасовска, Тони Димков, Калина Буневска Исаковска

Скопје, 8 декември 2012

(more…)

Граѓански бр. 30

Граѓански бр. 30

Магазин од поинаков формат

Редакција: Ида Протуѓер Васко Попетревски, Митко Билјаноски, Теофил Блажевски, Андријана Атанасовска, Тони Димков, Калина Буневска Исаковска

Скопје, 24 ноември 2012

(more…)

Чудни ми чуда

Чудни ми чуда

Напис

Автор: Огнен Георгиевски

Објавен во Граѓански бр.8, Скопје

23.06.2012

(more…)

Бришан простор

Бришан простор

Напис

Автор: Злате Лозановски

Објавен во Граѓански бр.8, Скопје

23.06.2012

 

(more…)