Select Page

Ететското и архитектурата

Естетското и архитектурата
Критички осврт (кон изложбата на делотo „Ничија земја“ на авторскиот тим на архитектот Стојан Павлески)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во дневниот весник Вест
Понеделник, 6 март 2017 година, стр.10

(more…)

Површност и непрофесионализам

Површност и непрофесионализам
Критички осврт (кон изложбата „Есенција на егзистенцијата” во НГ Мала станица)

Автор: Владимир Величковски

Објавен во дневниот весник Вест, Скопје
5 април 2016 година, стр.18

(more…)

Морам да експлодирам, ова сликарство ќе ме задуши

Морам да експлодирам, ова сликарство ќе ме задуши
Осврт (кон изложбата „Слики од белата фаза: од експеримент до парадигма“ на Петар Мазев)
Автор: Билјана Нестороска; изјави од Соња Абаџиева и Глигор Чемерски
Објавен на vest.com.mk
14.05.2010
(more…)