Select Page

Говорот на тишината

Говорот на тишината
Самостојна изложба во рамките на „Хераклејски вечери ’95“

Здравко Круљ
Текст: Лиљана Христова

 

Изложбен салон – Завод, музеј и галерија, Битолa
08.08.1995

(more…)