Select Page

The Large Glass No. 25-26

The Large Glass No. 25-26
Journal of contemporary art, culture and theory

Editor-in-Chief: Tihomir Topuzovski

 

Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2019

(more…)

Познатиот руски уметнички колектив „Что делат“ се претстави на фестивалот КРИК

Познатиот руски уметнички колектив „Что делат“ се претстави на фестивалот КРИК
Напис
Автор: не е наведен; изјави: Роберт Алаѓозовски, Искра Гешоска, Дмитри Виленски
Објавен на okno.mk
15.12.2017
(more…)

Постојано во транзиција – заробеност во скршените огледала / In Continuous Transition – Trapped Inside Broken Mirrors

Постојано во транзиција – заробеност во скршените огледала / In Continuous Transition – Trapped Inside Broken Mirrors
КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture
Инициран од: Контрапункт / Initiated by: Kontrapunkt
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
13 – 17.12.2017
(more…)

КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture

КРИК – Фестивал за критичка култура / CRIC – Festival of Critical Culture

Организација: Контрапункт, Скопје и Есперанца, Скопје / Organized by: Kontrapunkt, Skopje and Esperanza, Skopje

 

Место: Кинотека на Македонија, Скопје и Национална галерија на Македонија – објект Чифте амам, Скопје / Venues: Cinematheque of Macedonia, Skopje and National gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
18.11 – 3.12.2016

(more…)