Select Page

Микро-скопски наративи – Скопски урбани приказни

Микро-скопски наративи – Скопски урбани приказни
Групна изложба
Куратор: Горанчо Ѓорѓиевски
Учесници: Дијана Томиќ – Радевска, Марија Ветероска, Благојче Наумоски – Бане, Тања Таневска, Атанас Ботев

Различни локации, Скопје
25.06.2010
(more…)