Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

СИАБ – контакт со светот

СИАБ – контакт со светот

Интервју со Симон Шемов

Разговарала: Маја Чанкуловска

Објавено во Студентски збор, Скопје

26.04.2000

 

(more…)

Изложби, изложби

Изложби, изложби
Напис

Автор: Б. Мартиноска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
29.12.1993

(more…)

I Студентско интернационално арт биенале / Ist Student International Art Biennial

I Студентско интернационално арт биенале / Ist Student International Art Biennial
Групна изложба / Group exhibition

Текстови: Момчило Петровски, Зоран Петровски, Соња Абаџиева / Text: Momcilo Petrovski, Zoran Petrovski, Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
06.05 – 06.07.1993

(more…)