Select Page

Смешен свет

Смешен свет
Интервју со Димитар Чудо

Автор: Г. Томовски

Објавено во Пулс, Скопје
24.10.2003

(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Изложби, изложби

Изложби, изложби
Напис

Автор: Б. Мартиноска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
29.12.1993

(more…)

Одраз и критика на современото општество

Одраз и критика на современото општество
Осврт (кон изложбата на Светската галерија на карикатури, Музеј на град Скопје, 1980)
Автор: Богдан Мусовиќ

Објавен во печатените медиуми, Скопје
1980

(more…)