Select Page

Во прво лице (избор) / In First Person (selection)

Во прво лице (избор) / In First Person (selection)
Групна изложба / Group exhibition
Куратор: Маја Чанкуловска-Михајловска / Curator: Maja Chankulovska Mihajlovska

НУ Завод и музеј Битола – Културен центар „Магаза“ / NI Institute and Museum Bitola – Cutural center Magaza
Отворање / Opening: 05.08.2015

(more…)

Манаки фотографи одблиску

Манаки фотографи одблиску
Изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Текст: Роберт Јанкулоски

Уметничка галерија, Куманово (4 јуни 2014) / Уметничка галерија, Велес (14 август 2014) / ДК „Иван Мазов Климе“, Кавадарци (21 мај 2014) / Галерија „Безистен“, Штип / Музеј на град Берово (25 јуни 2014)
(more…)

Симон Шемов / Simon Šemov

Симон Шемов / Simon Šemov

Самостојна изложба

(во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“,
поставена во повеќе градови во Македонија)

Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

2012

(more…)