Select Page

Галерија на портрети / Gallery of Portraits

Галерија на портрети / Gallery of Portraits
Самостојна изложба (25 години Струшки вечери на поезијата) / Solo exhibition (25 years of Struga Poetry Evenings)

Максим Макс Димановски / Maksim Maks Dimanovski

1986
(more…)

Значењето и улогата на образовната и културно-педагошката дејност на Музејот на современата уметност „Скопје“ од Скопје

Значењето и улогата на образовната и културно-педагошката дејност на Музејот на современата уметност „Скопје“ од Скопје
Напис

Автор: Драгољуб Богоевиќ

 

Објавен во Ликовна уметност бр.7 (стр.79-82), Скопје

1980

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)