Select Page

Фаќалки, за ветар во магла

Фаќалки, за ветар во магла
Самостоен проект (кинетички инсталации)

Снежана Алтипармак

Текст: Владимир Јанчевски

 

Мобилна/монтажна галерија – Центар за современи уметности, Скопје
9-15 јули 2014

(more…)

Reincarnation of Socrealism in the ‘Project Skopje 2014’

‘Reincarnation of Socrealism in the Project Skopje 2014′
Paper
Mixhait Pollozhani, PhD (State University of Tetovo – Faculty of Art
Macedonia)

Interkulturalnost Br.7 (Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije)
Publisher: Zavod za kulturu Vojvodine
March 2014

(more…)

Проектот „Скопје 2014“ и неговите ефекти врз перцепцијата на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет

Проектот „Скопје 2014“ и неговите ефекти врз перцепцијата на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет
Истражување (онлајн публикација)

Истражувачки тим: Д-р Катерина Колозова (главен истражувач), Д-р Калина Лечевска (истражувач), М-р Викторија Боровска (истражувач), М-р Ана Блажева, истражувач

Институт за општествени и хуманистички науки, Скопје
Датум на објавување: 30 јуни 2013

(more…)

The Portuguese Artist

The Portuguese Artist
Solo exhibition

Ricardo Quaresma Vieira

Curated by Jasmina Aleksova and Aleksandra Janchevska

NI National Gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje

Opening: July 17, 2012, 20:30 h

(more…)

Библиографија на Антоние Николовски

Библиографија на Антоние Николовски

Автор: Дарко Николовски

 

Патримониум.мк (Списание за културното наследство – споменици, реставрација, музеи), Година 3, брoj 7-8, стр.12-22

2010

(more…)