Select Page

Епски пејсажи

Епски пејсажи
Чланак

Аутор: М.Ђ(орђевић). ; изјава: Златко Теодосиевски

 

Политика, Београд

09.06.2005

(more…)

Основоположнички придонес

Основоположнички придонес
Осврт кон ретроспективната изложба на Томо Владимирски, Даут-пашин амам, Скопје, ноември -декември 2004
Автор: Љубен Пауновски
Објавен во Вечер, Скопје
29.11.2004
(more…)

На сликата и просторот

На сликата и просторот
Осврт (кон ретроспективната изложба на Томо Владимирски, Даут-пашин амам, Скопје, 16.11-30.12.2004)
Автор: Ивана Јарчевска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
24.11.2004
(more…)