Select Page

Искри според чичко Марка Цепенко

Искри според чичко Марка Цепенко
Публикација (Цртани македонски народни поговорки од збирката на Марко Цепенко, објавувани 1976 и 1977 година во неделникот Екран)
Автор: Мирослав Грчев

Издавач: Темплум
2018

(more…)

Град без љубов

Град без љубов
Публикација (есеи)
Александар Петров

Издавач: Темплум, Скопје
Едиција: Градот (книга 15)
Година: мај 2017

Промоција: Кино Култура, 8 мај 2017, 20:00 ч.
За книгата ќе зборуваат: Невена Георгиева, Дејан Ивановски и Даниела Симоновска.

Дигиталната верзија засега е недостапна 

 

Strasti šarenih boja

Strasti šarenih boja (Strip iz Skoplja: Kirčo Arsovski)

Kritički osvrt

Zoran Đukanović

Vreme

4 maj 2017, str. 41

 

(more…)

Маргина бр. 41

Маргина бр. 41
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом
Издавач: Кома/Темплум
Март 1998

(more…)

Маргина бр. 39

Маргина бр. 39

Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум

1998

 

(more…)

Маргина бр. 40

Маргина бр. 40
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум
Датирано: март 1997 (редизајн 2014)

 

 

(more…)

Маргина бр. 38

Маргина бр. 38

Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум

Датирано: март 1997 (редизајн 2013)

 

(more…)