Select Page

La collection française du Musée d’art contеmporain de Skopje / Француската колекција на Музејот на современата уметност во Скопје

La collection française du Musée d’art contеmporain de Skopje / Француската колекција на Музејот на современата уметност во Скопје
Publication / Публикација

En collaboration avec : Musée d’art contemporain de Skopje et Institut Français de Skopje / Во соработка со: НУ Музеј на современата уметност – Скопје и Францускиот институт во Скопје

Editeur: Editions “Magor”, Skopjе / Издавач: Издавачка куќа Магор ДОО Скопје
2015

(more…)

Белези

Белези
Публикација

Игор Тошевски

Магор, Скопје (Едиција: Нешто помеѓу)
2002

(more…)