Select Page

4Tuned Cities / Синхронизирани градови

4Tuned Cities / Синхронизирани градови
Фестивал на независен филм и визуелни уметности / Independent Film & Visual Art Festival
Организација: Локомотива – Центар за нови инцијативи во уметноста и културата / Organized by: Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture
Скопје (Мала станица, ФДУ, ЦК) / Skopje (Mala stanica, FDU, CK)
15-18.12.2010
(more…)

Бела Ноќ 2010

Бела Ноќ 2010
Фестивал

Младински културен центар / Град Скопје

Различни локации во град Скопје

2 октомври 2010

(more…)